Μη Στράβωνετε ....... απλα τη βοηθούν να περάσει απέναντι σαν ένδειξη αγάπης προς το λαο.