Βιβλιο - γνώση , ο φόβος των δυναστων , η δυναμη μας.