Σεπ. 29, 2015

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

                                                            ΠΟΣΠΕΡΤ                                                                                                                                                Αγ. Παρασκευή 29/09/2015
                                                                                         Αρ. πρωτ: 1517

ΠΡΟΣ                                                                                                                                   

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ
Κ.ΤΣΑΚΝΗ ΔΙΟΝΥΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
Κ.ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ  ΛΑΜΠΗ                                                            

ΘΕΜΑ:    ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
     Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης στους πρόσφυγες  που έχει επιδείξει  η Δημοκρατική Ελληνική κοινωνία, θεωρούμε ότι η ΕΡΤ του πολιτισμού και της αμεσότητας πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην ανακούφιση των προσφύγων.
     Προς τούτο προτείνουμε η ΕΡΤ να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις της – στο γυμναστήριο της που είναι ανενεργό - για όσο χρειαστεί, 15(δεκαπέντε) οικογένειες προσφύγων, περίπου 50 έως 70 άτομα δηλαδή, ώστε να απαλύνουμε των βίαιο ξεριζωμό  από την πατρίδα τους, τις κακουχίες και την εκμετάλλευση.
     Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δείχνοντας την ευαισθησία τους γι’ άλλη μια φορά πρόθυμα θα συμμετέχουν για κάθε βοήθεια.

                                                   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ 

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        Π. Καλφαγιαννης                                               Γ. Κασιματης

 

ΑΝΑΠΟΔΑ