Φεβ. 2, 2016

Στον παγκο του Προκρουστη καθε εργασιακο δικαιωμα.

 

 
Στον πάγκο του προκρούστη κάθε εργασιακό δικαίωμα, μετά από μακρά περόδο "αποψίλωσης" του σταθμού με απολύσεις, είναι - δεν είναι 10 οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει.
 
ΑΝΑΠΟΔΑ