Ιουν. 10, 2016

Αυτη η ΕΡΤ ολο << εκπληξεις >> ειναι .... αλλα .... Αρνητικες

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016
Με έκπληξη ανακαλύψαμε ότι η ΕΡΤ ΑΕ με την δικαιολογία κάλυψης θέσεων στην περιφέρεια της ειδικότητας του εικονολήπτη, καλεί σε ταχύρρυθμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο ημερών προσωπικό της ΕΡΤ που δεν έχει καμία σχέση με τον κλάδο φωτογραφίας, ενώ αντίστοιχα για πρόσληψη εικονολήπτη και διευθυντή φωτογραφίας απαιτεί πτυχίο ή δίπλωμα εικονολήπτη αναγνωρισμένης σχολής τουλάχιστον 3ετούς φοίτησης, βάσει του άρθρου 9 του Γενικού ΚΠ -ΕΡΤ Α.Ε
Είναι προφανές ότι οι κύριοι που ορίζουν τις παραπάνω προδιαγραφές εσωτερικής εκπαίδευσης αδυνατούν ή τους είναι αδιάφορο να καταλάβουν ότι οι τηλεοπτικές καλύψεις γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό που η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία έρχεται από εντεταλμένες σπουδές για την συγκέντρωση επαγγελματικής ικανότητας- ποιότητας.
Θεωρούμε απαράδεκτο η ΕΡΤ Α.Ε. σαν δημόσιος φορέας που είναι, να καταπατά αφόρητα τις ειδικότητες των τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης παραγκωνίζοντας την εκπαίδευση και την αξιοκρατία.
Ως Έλληνες πολίτες, και όχι μόνο ως σωματεία, απαιτούμε η ΕΡΤ Α.Ε. να μην απαξιώνει τις ειδικότητες και την εμπειρία σε αυτές, να δίνει το παράδειγμα προς την παιδεία και την ποιότητα και όχι να μας πηγαίνει χρόνια πίσω θυμίζοντάς μας μια ΕΡΤ που ο οδηγός VΑΝ σε 2 χρόνια γινόταν Διευθυντής Φωτογραφίας.
Το αυτονόητο δικαίωμα είναι στην παιδεία και Όχι στα πλαστά Θρανία.
Τα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Π.Ο.Θ.Α.
Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.
Ε.Τ.Ι.Τ.Α.
Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.
Ε.Τ.Ι.Τ.Κ.

ΑΝΑΠΟΔΑ