Ιουλ. 7, 2016

Οι πραξικοπηματιες του ΕΔΟΕΑΠ ας εχουν υπ οψιν.... τι αναφερει το καταστατικο

 

 
Ας έχουν υπ' όψιν, λοιπόν, οι πραξικοπηματίες του ΕΔΟΕΑΠ (οι οποίοι επικαλούνται τα άρθρα 25 και 33 του καταστατικού του Οργανισμού για την σύγκλιση της...ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γενικής Συνέλευσης) ότι το άρθρο 25 (παρ. ε) είναι εκείνο που ορίζει ξεκάθαρα και αμετάκλητα ότι: 
Η Γενική Συνέλευση ε) Αποφασίζει για τη διάλυση του Οργανισμού ή τη συγχώνευσή του με άλλον Οργανισμό και για τη διάθεση της περιουσίας του.
Το συγκεκριμένο ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ άρθρο αναφέρει και άλλα ιδιαιτέρως σημαντικά για τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και των μελών αυτής. Αυτά, προς το παρόν...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
ΛΑΜΠΡΟΣ Θ. ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ
δημοσιογράφος-μέλος & μέτοχος ΕΔΟΕΑΠ
 
ΑΝΑΠΟΔΑ