Αυγ. 3, 2016

Κατι βρωμαει στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ ... Καποιοι πρεπει να λογοδοτησουν

Πλέον των δύο δισ. ευρώ το ανείσπρακτο Αγγελιόσημο
Όταν η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής
αποφασίζει χωρίς επαρκή πληροφόρηση
"... για να μην προκληθούν
δυσλειτουργίες στη διαφημιστική αγορά" !..
Η κ. Αντωνοπούλου και ο προτείνων την υποψηφιότητά της κ. Πετρόπουλος
Απόσπασμα επιστολής της προέδρου του Ταμείου:
"... Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στο πλαίσιο της αποστολής του
ως φορέας ασφάλισης των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
και ως κύριος διαχειριστής του ασφαλιστικού πόρου του αγγελιοσήμου,
είναι κατά νόμον αρμόδιο να διενεργεί,
δια του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης,
ελέγχους σε επιχειρήσεις για την τήρηση
της περί αγγελιοσήμου ασφαλιστικής νομοθεσίας..."
 
 

(ακολουθούν ονόματα και υπογραφές)
 
πηγη## Ανασυγκροτηση
 
ΑΝΑΠΟΔΑ