Οκτ. 30, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΠΕΡΤ

 

26 Ιουν. 2015

 

                                                   ΠΟΣΠΕΡΤ 

                                                                                          Αγία Παρασκευή, 25/6/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Μετά την αναβίωση των συμβάσεων των εργαζομένων και την επανασύσταση της ΕΡΤ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπονται δύο θέσεις εκπροσώπων εργαζομένων. 

 

Σήμερα εκδικάστηκε αίτηση προσωρινής διαταγής εργαζομένων της ΕΡΤ ώστε να τοποθετηθούν δύο εκπρόσωποι εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ – όπως είναι ηθικό και νόμιμο – και οι οποίοι προέρχονται από καθολική και μυστική ψηφοφορία και είχαν τοποθετηθεί με το ΦΕΚ 63/15-2-2013, η θητεία των οποίων έληγε το 2017. Η διαδικασία ήταν ολοκληρωμένη και άψογη. Η απόφαση θα εκδοθεί μετά την κατάθεση φακέλων. 

 

Οι συνάδελφοι ζητούσαν προσωρινά και ώσπου να διενεργηθούν εκλογές το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που όμως δεν μπορεί να είναι λιγότερο των δύο μηνών, λόγω διαδικασιών, να τοποθετηθούν οι εν λόγω εκλεγμένοι ώστε όλο αυτό το κρίσιμο διάστημα που θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν από το ΔΣ της ΕΡΤ καίρια ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους όπως Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, Οργανόγραμμα και πλήθος άλλων δεσμεύσεων που αφορούν και τη λειτουργία της ΕΡΤ. 

 

Η Διοίκηση της ΕΡΤ επέλεξε να αντιδικήσει γι’ αυτή την δημοκρατική διαδικασία και μάλιστα έστειλε ένα επιτελείο με επικεφαλής τη νομική σύμβουλο της ΕΡΤ και δικηγόρους πρώην συνεργάτες του Υπουργού Κεδίκογλου !!! που ευθύνονταν για το «μαύρο» της ΕΡΤ και που σήμερα δουλεύουν αξιοκρατικά(;) με έμμισθη εντολή υπό τάς διαταγάς του Διευθύνοντος Συμβούλου και οι οποίοι δήλωναν με παρρησία ότι εκπροσωπούν την Διοίκηση της ΕΡΤ και ότι η ΕΡΤ δεν θα έχει καμία βλάβη αν γίνει αποδεκτό το αίτημα των συναδέλφων, πλην όμως ήθελαν να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν τους εργαζόμενους της ΕΡΤ και ειδικά τους 170 προσληφθέντες στη ΝΕΡΙΤ οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει τότε. Κατ’ αυτούς το δίκαιο θα ήταν να μην υπάρχει εκπροσώπηση καθόλου! Επίσης κατέθεσαν ότι ο νομοθέτης είχε σκοπό και λόγο το πρώτο τρίμηνο (που θα συζητηθούν όλα αυτά τα καίρια θέματα που προαναφέρονται) να μην υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζομένων και αυτό φαίνεται καθαρά στο ότι το&%