Μαϊ. 21, 2014

Χρόνια καλά στους εορταζοντες

Χρόνια καλά , χρόνια πολλά με αγάπη και αγώνες .

Απο όλη την ομάδα του ΑΝΑΠΟΔΑ στους εορτάζοντες : Ελένη - Ντίνα - Κωνσταντίνα - Κώστα - Κωνσταντίνο .

              Η ομάδα του ΑΝΑΠΟΔΑ