Μαϊ. 14, 2014

Ρετρό βροχη

Παρθενώνας με βροχή 1908