Μαϊ. 15, 2014

Πλακα

Η Πλάκα το 1920
Αραμπας σε χωμάτινο δρόμο της Πλακας