Μαϊ. 15, 2014

Οδός Αθηνας

Οδός Αθήνας 1920
Στη μέση οι γραμμές του τραμ και δεξια ο αραμπας (καρο για τις μεταφορές ).