Μαϊ. 14, 2014

Εικόνα

Ελβις Πρισλευ
8/1/1935 - 16/8/1977
Ο απολυτος ΣΤΑΡ