Μαϊ. 25, 2016

Αιρεται το απορρητο . Δημοσιοποιουνται υπο ορους ,( οι καμενοι φακελοι ) φακελοι ατομικων φρονηματων

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κείμενο της απόφασης, οι συγκεκριμένοι φάκελοι στους οποίους είχε περιοριστεί το δικαίωμα πρόσβασης καθίστανται εφεξής προσιτοί:

«α) στα πρόσωπα που αφορούν,

 β) στους συζύγους και τους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης δεν ζουν. Ειδικά στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη εν ζωή πλησιέστερων συγγενών αποκλείει το δικαίωμα των απώτερων συγγενών της ίδιας ρίζας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης,

 γ)με την απλή εξουσιοδότηση των αναφερομένων προσώπων σε οποιονδήποτε τρίτον και

 δ) κατόπιν άδειας της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε πρόσωπα, τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/και επαγγελματικούς ζητούν την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση.»

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει δεκαπέντε ημέρες μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

πηγη##HIT&RUN

ΑΝΑΠΟΔΑ